Vejledninger og links

Information om næseblod: Information om næseblod

Saltvandsskylning af næsen: Saltvandsskylning af næsen

Øreskylning: Øreskylning

Ørestenssvimmelhed: Ørestenssvimmelhed, generelt.

Ørestenssvimmelhed højre side: ørestensstenssvimmelhed højre øre

Ørestenssvimmelhed venstre side: ørestensstenssvimmelhed venstre øre

Operationsvejledninger:

Dræn: Dræn

Polypper (børne-polypper): Polypper

Reduktion af mandler: Reduktion af mandler

Fjernelse af næsepolypper: Fjernelse af næsepolypper

Patienterstatning: https://pebl.dk

Utilsigtede hændelser:  https://stps.dk/da/udgivelser/2016/hjaelp-os-med-at-blive-bedre/

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvis du skal rejse og har en kronisk sygdom skal du huske at søge forhåndsgodkendelse: Medicinsk forhåndvurdering: https://www.sos.eu/da/forretningsomraader/rejse/medicinsk-forhaandsvurdering/